Obsah webu


Katalog ubytoven
Hlavní stránka katalogu

Pro ubytovny

Informace pro ubytovny
Seznam výhod a možností které získáte.

Registrace do katalogu

Přidejte zdarma
vaše ubytovací zařízení do katalogu na internetu  zde
!

Všeobecné smluvní podmínky.

 1. Rozsah platnosti.
  Níže uvedené smluvní obchodní podmínky se uzavírají mezi provozovatelem katalogu a uživatelem (ubytovací zařízení) a vztahují se na pronájem prostoru a užívání zápisu v reklamním online katalogu.
 2. Podmínky užívání.
  • Uživateli je svěřeno po registraci do katalogu právo užívat zápis v katalogu k propagaci svého ubytovacího zařízení a využívání dalších funkcí katalogu.
  • Doba užívání začíná datem elektronické registrace.
  • Zápis v katalogu se uzavírá vždy na 12. měsíců a po vypršení této doby se smlouva vždy prodlužuje o dalších 12. měsíců pokud není vypovězena jedním ze smluvních partnerů.
  • Návštěvník nebo uživatel katalogu ubytování „Střecha nad hlavou“ nemá nárok na dostupnost těchto stránek a provozovatel domény ubytovny.net je může kdykoli bez předchozího upozornění ukončit.
 3. Registrace.
  • Do katalogu ubytoven „Střecha nad hlavou” se může zapsat každé ubytovací zařízení v kategorii levné ubytování (ubytovna, hostel, penzion, hotel).
  • Při vyplňování registračního formuláře je nutno dbát na správné uvedení všech údajů. Za prezentované údaje je odpovědný sám provozovatel ubytovacího zařízení nebo osoba oprávněná případně pověřená zapsat ubytovací zařízení do katalogu.
  • Není dovoleno, zapsat neexistující zařízení, vkládat do formuláře jakékoliv jiné texty, značky nebo soubory nesouvisející s příslušnou položkou.
  • V opačném případě bude ubytovací zařízení odstraněno z katalogu bez udání důvodu a bez nároku na jakékoliv odškodné.
  • Každé ubytovací zařízení lze zapsat do katalogu pouze jednou.
 4. Případné škody, mlčenlivost a ochrana údajů.
  • Provozovatel neručí za škody způsobené běžným provozem serveru nebo za škody způsobené přenosem informací a dat. Provozovatel rovněž nepřebírá záruku za škody způsobené výpadkem serveru.
  • Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech údajích, které jsou předmětem smlouvy, především o údajích technických a hospodářských a využívat je pouze k účelům stanovených smlouvou.
  • Toto se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné nebo které jsou veřejně zpřístupněné bez neoprávněného přičinění nebo zanedbáním smluvních stran anebo které musejí být zpřístupněné zákonně nebo z důvodu soudního rozhodnutí.
  • Každé zneužití údajů, které uživatel získal prostřednictvím katalogu „Střecha nad hlavou“ je zakázáno a bude trestně stíháno.
   Výjimkou je využívání údajů za účelem rezervace ubytování.
  • Pokud musí být v rámci smlouvy zpracovány osobní údaje, musí provozovatel i uživatel dodržet zákonné podmínky týkající se ochrany údajů. Provozovatel upozorňuje uživatele na to, že jeho údaje budou elektronicky uloženy.
   Uživatel si je vědom že údaje které uvede v registračním fotmuláři budou zobrazeny ve veřejném prostoru v síti Internet.
   Zadáním údajů do formulářových polí při zápisu ubytovacího zařízení do katalogu, současně uživatel vyjadřuje přání veřejně zobrazit zadané údaje v prostoru sítě Internet.
 5. Jednání v rozporu s obchodními podmínkami.
  • V případě jednání v rozporu s uvedenými podmínkami má provozovatel právo okamžitě vypovědět smlouvu.
  • Dodatečně si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit nároky na náhradu škody v případě úmyslného porušení smlouvy ze strany uživatele.

Nabízíte ubytovací služby?
Získejte všechny výhody a přidejte vaše ubytovací zařízení do katalogu „Střecha nad hlavou“
Dále pokračujte zde…


©Katalog ubytoven Střecha nad hlavou

Katalog ubytoven specializovaný na levné ubytování. Levné ubytovny pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt. Nabídka ubytování v kategorii ubytovna, turistická ubytovna, penzion, hotelová ubytovna, hotelový dům s uvedením všech kontaktů.

Informace o souborech cookie